top of page

Tarieven  

Intake                                                                                                                               € 60,-  per uur

Privé-Workshop  "Hoe voed je een draakje op?"                                           € 375,-   

Inzicht in Geboortepatronen                                                                                € 375,-   

Zacht en Kracht Mama -traject                                                                            op maat

Kinder- & oudercoachtraject                                                                                op maat 

Coaching kind per uur                                                                                               €  75,-

Coaching ouder per uur                                                                                            €  90,-

Telefonisch overleg                                                                                                  € 15,- per kwartier                                                                          

Vergoedingen

Gemeente en Persoonsgebonden Budget (PGB)

In sommige gevallen kan een vergoeding kindercoach verkregen worden vanuit het Persoonsgebonden Budget (PGB). Een PGB is een geldbedrag waarmee je zelf zorg en begeleiding kunt inkopen. Op deze wijze kan kind- en jongeren coaching betaald worden vanuit het PGB. Voor meer informatie en de voorwaarden zie: www.pgb.nlVoor het aanvragen van een PGB kun je contact opnemen met het zorgloket van de gemeente waar je woont.

Pgb voor jeugdigen dient toegekend te worden door de gemeente. Een van de zorgfuncties binnen het pgb is Opvoed- en opgroeiondersteuning. Meer dan voordat de Jeugdwet in werking trad wordt er van de eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden van jeugdigen en hun ouders uitgegaan, met de inzet van hun sociale netwerk. Is er ondersteuning nodig dan kan gedacht worden aan het tijdig bieden van de juiste hulp op maat: - aan jeugdigen/ouders/sociale omgeving om te leren problemen die ontstaan te voorkomen of zelf op te lossen; - bij het opvoeden aan ouders/sociale omgeving. Bij de invulling van de opvoedingsondersteuning hebben de gemeenten een grote vrijheid.

Heeft een ouder een individuele voorziening voor het kind geregeld, dat kan deze hulp ook ingekocht worden met een pgb (meer informatie herover op de website van Per Saldo, vereniging voor en door mensen met een pgb; https://www.pgb.nl/). Begeleiding vanuit de kindercoach zou wellicht ook middels pgb kunnen wanneer ouders aannemelijk kunnen maken dat dit de best passende hulp is voor de hulpvraag. Ouders vragen dan een pgb aan voor opvoed- en opgroeiondersteuning door een zorgprofessional anders dan de gecontracteerde aanbieders bij hun gemeente. De gemeente kan dan een pgb toekennen aan de kindercoach zonder dat deze een SKJ-registratie hoeft te hebben.

Belastingaangifte

Onder de noemer psychosociale hulpverlening/begeleiding kunnen de sessies als aftrekpost (vergoeding kindercoach) bij de inkomstenbelasting worden opgevoerd. Je kunt de gemaakte kosten ook als bijzondere ziektekosten op je belastingaangifte aftrekken.

Doorverwijzing

Een doorverwijzing van de huisarts is niet nodig.

bottom of page